Onze missie

Visie

VK Knesselare is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet- voetballers, kortom mensen met een hart voor het voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk, hoe klein dan ook, is nu meer dan ooit belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.

Voetbal is een sport die het beste in de jeugd en de volwassenen naar boven kan brengen.

Voetbal is emotie en passie …

En deze emotie en passie heeft ertoe geleid dat we de handen in elkaar hebben geslagen om het voetbal in Knesselare te laten overleven. Wij geloven dat “het voetbal” een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker blijven dan het individu.

Deze boodschap is in de sport de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt en wij stellen vast dat er in veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban.

Missie

VK Knesselare wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Samen met de spelers, trainers, afgevaardigden en bestuur VK Knesselare opbouwen om weer samen succesvol te zijn.

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven bij VK Knesselare. Deze beleving wordt opgebouwd vanuit het standpunt en de visie van de VFV en KBVB. Wij willen dit maximaal toegankelijk maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van VK Knesselare. Onze missie

Beloften en eerste ploeg

VK Knesselare heeft voor het seizoen 2016-2017 resoluut voor een jonge A en B kern gekozen. De oudste speler is 27 jaar , de jongste 17 jaar. Het betreft voornamelijk spelers die een Knesselaars verleden hebben (uit eigen jeugd) of spelers die in andere oorden gedwarsboomd werden door ervaren spelers. Het is de bedoeling om in de toekomst op deze wijze verder te werken en op regelmatige basis eigen spelers te laten doorstromen uit eigen jeugdrangen naar het eerste elftal en de beloften. Wat zou het mooi zijn dat we in de toekomst jaarlijks twee tot drie spelers kunnen overhevelen van de jeugdwerking naar de A en B kern. Tevens streeft VK Knesselare er naar om de jeugdtrainers zo goed mogelijk te begeleiden en hen de kans te geven om de trainerscursus te volgen opdat de jeugdopleiding zo goed mogelijk kan verlopen. Dit alles zonder druk op de jeugdspelers te leggen want voetballen moet men doen omdat het plezant is en het “een feest” is.

Jeugdopleiding

De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging ! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt VK Knesselare zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden. Om die reden is VK Knesselare vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau. VK Knesselare wil een opleiding ter beschikking stellen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

Specifieke aandachtspunten van onze jeugopleiding:
– Een voetbalvereniging vormen waarin jeugdspelers de kans krijgen om op hun niveau in competitieverband te voetballen.
– Alle spelers in de verschillende jeugdcategorieën opleiden volgens dezelfde vorm om zo tot maximale talentontwikkeling te komen.
– De grootste talenten voorbereiden op het eerste elftal en steunen bij hun doorstroming.
– De optimale omstandigheden creëren waarin spelers, ouders, trainers en bestuur zich goed voelen bij VK Knesselare.
– Om de kansen en de ontplooiing van de mogelijkheden van de anderen niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar een rustige voetbalsfeer, vriendelijkheid en een stijlvolle discipline. Verder streven we naar een optimale communicatie.