Verzekering

Aangifte van een ongeval

Een hard contact in de wedstrijd, een ongelukkige val, een misstap op training… elke speler krijgt wel eens te maken met een blessure. Het genezings- en revalidatieproces is het allerbelangrijkste. Niemand staat graag lang aan de kant.

Gelukkig zijn we ook verzekerd voor de sportieve risico’s bij het voetballen. We lichten even de administratieve stappen voor de verzekeringsaangifte toe.

 1.  Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt, ter plaatse of later thuis, bij de dokter of in het hospitaal.
 2. Vraag dadelijk aan de afgevaardigde of in de kantine de ongevalsaangifte KBVB. Dit is ook te downloaden onderaan dit artikel.
 3. Laat de achterzijde van de ongevalsaangifte KBVB (Medisch getuigschrift) door de behandelende geneesheer invullen en vul zelf zo volledig mogelijk de voorkant in. Vergeet hier zeker niet het ziekenfondbriefje te bevestigen op voorziene plaats.
 4. Bezorg het document binnen de 2 weken na het ongeval bij de KBVB. Adres: KBVB – Dienst ongevallen, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel
 5. Voor de verdere afhandeling van de verzekeringsaangifte wordt u via brief op de hoogte gebracht van te volgen procedure.
 6. Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijgt de club je formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Indien dit niet wordt teruggestuurd naar bovenstaand adres kan men NIET spelen.

STAP 1: Invullen van het ongevallenformulier

 • Het formulier hiernaast geeft aan wat er allemaal moet ingevuld worden.
 • Alles is persoonlijke info behalve het “Aansluitingsnummer KBVB“. Dit nummer kan u verkrijgen via de GC van de club. Stuur een sms naar Filip Hoste ( 0478 63 55 61) met de vermelding ONGEVAL + NAAM AANGESLOTENE.
 • U krijgt zo snel als mogelijk het aansluitingsnummer toegestuurd. Zonder dit nummer is de aanvraag NIET geldig.
 • Vergeet het kleefbriefje van het ziekenfonds niet te kleven!!!
 • Wanneer ook het “Medische Getuigschrift” is ingevuld kan u dit samen verzenden naar: KBVB – Dienst ongevallen, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel
 • Dit moet binnen de 14 dagen gebeuren na het ongeval.

STAP 2: Invullen formulier "Attest van herstel"

 • Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijgt de club je formulier “attest van herstel”. Het attest kan men afhalen in de kantine aan de bar.
 • Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Indien dit niet wordt teruggestuurd kan men NIET spelen.
 • Dit formulier + eventueel uittreksels van uw ziekenbond kan men opsturen naar: KBVB – Dienst ongevallen, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel. Vanaf dan kan men terug wedstrijden spelen!
 • Wanneer men na hervatting nog uittreksels ontvangt van de ziekenbond kan men dit ook opsturen naar de bond met duidelijk vermelding van uw dossiernummer. Het dossiernummer vindt u op het “attest van herstel”

Belangrijk om weten (lees ook in detail in de KBVB procedure ongevalsaangifte):

 • Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
 • Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
 • De KBVB rekent een franchise van 10 € per dossier.
 • De bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. De bedragen die men uitbetaalt dekken vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.
 • De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).